32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 403
MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN VAN KENT

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vele oudere werknemers, vanwege de verhoogde AOW-leeftijd, uitvallen
en daardoor in de WW, WIA of bijstand belanden;


overwegende dat oudere werknemers er zeker van moeten zijn gezond de AOW-leeftijd
te kunnen halen;


verzoekt de regering, voldoende middelen in de Voorjaarsnota te reserveren voor een
regeling om eerder stoppen met werken mogelijk te maken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Gijs van Dijk
Van Kent