32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 402
MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen heeft geconstateerd
dat 40% van de pensioenfondsen niet één vrouw in het bestuur heeft zitten en 60% van
de pensioenfondsen niemand onder de 40 en deze pensioenfondsen daarmee niet voldoen
aan de Code Pensioenfondsen, die zij zelf hebben vastgesteld;


constaterende dat de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen heeft geconstateerd
dat er weinig tot geen vooruitgang geboekt wordt op dit gebied;


overwegende dat de sector zich aan zijn eigen afspraken moet houden en het in het
belang van deelnemers is dat pensioenfondsbesturen voldoende divers zijn;


overwegende dat de Minister heeft toegezegd met de pensioensector in overleg te treden
over maatregelen om de diversiteit te vergroten en hierover voor de zomer aan de Kamer
te rapporteren;


verzoekt de regering, in dat gesprek de mogelijkheid te bespreken de sector te laten
monitoren welke vacatures in pensioenfondsbesturen vrijkomen en bij te houden hoe
vaak die vervuld worden door een vrouw of iemand onder de 40, en hierover de komende
twee jaar halfjaarlijks te rapporteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg