32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 401
MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S.

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er berekeningen door sociale partners zijn gemaakt over de gevolgen
van mogelijke aanpassingen van het pensioenstelsel;


verzoekt de regering om, deze berekeningen met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Van Kent
Grashoff
Gijs van Dijk