32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 398
MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN VAN KENT

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verhoging van de AOW-leeftijd bijstelling behoeft;

verzoekt de regering, als eerste stap de AOW-leeftijd per direct te bevriezen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Van Rooijen
Van Kent