32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 397
MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN C.S.

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd een crisismaatregel was;

verzoekt de regering, de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd nog dit jaar terug
te draaien,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Rooijen
Van Kent
De Jong