32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 395
MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 11% van de werkenden niet eerder met pensioen kan zonder onder het
sociaal minimum terecht te komen omdat ze onvoldoende aanvullend pensioen hebben;


overwegende dat laagbetaalde werknemers, in vergelijking met hogerbetaalde werknemers,
nagenoeg geen keuzemogelijkheden hebben om, indien nodig, vervroegd met pensioen te
gaan;


verzoekt de regering om, varianten naast elkaar te zetten van hoe een combinatie van
vervroegde AOW en pensioen met name voor lagere inkomensgroepen haalbaar zou kunnen
zijn, en de Kamer daarover voor de zomer te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Grashoff
Van Kent
Gijs van Dijk