32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 394
MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat circa 5% van de werknemers geen pensioen opbouwt;

van mening dat het belangrijk is dat alle werkenden voldoende pensioen op kunnen bouwen;

constaterende dat het de ambitie van deze regering is om zo veel mogelijk mensen in
staat te stellen pensioen op te bouwen;


verzoekt de regering, om met concrete plannen te komen waardoor alle werknemers pensioen
gaan opbouwen en de Kamer daarover voor de zomer te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Grashoff
Van Kent
Gijs van Dijk
Van Rooijen