31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 365
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er steeds meer signalen zijn dat leerlingen en studenten vanwege
de prestatiedruk in het onderwijs minder mogelijkheden zien om zich maatschappelijk
in te zetten;


overwegende dat een goed beeld hierover ontbreekt;

verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre prestatiedruk in het onderwijs ten
koste gaat van maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen en studenten,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld