31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 364
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD 

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jongeren die actief zijn in het verenigingsleven, bij sportclubs
en andere maatschappelijke organisaties een positieve bijdrage leveren aan de samenleving;


overwegende dat burgerschap meer is dan een les op school;

verzoekt de regering, om met jongerenorganisaties in gesprek te gaan en aan hen te
vragen wat zij nodig hebben om nog meer jongeren actief te krijgen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld