31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 363
MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ontwikkelteam Burgerschap zich gaat buigen over het curriculum
van het burgerschapsonderwijs;


van mening dat het ontwikkelteam Burgerschap een afspiegeling zou moeten zijn van
de samenleving;


overwegende dat dit niet het geval is;

verzoekt de regering, zich in te spannen om het ontwikkelteam Burgerschap een afspiegeling
te laten zijn van de samenleving,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kuzu
Van den Hul