31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 362
MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat in Nederland de gelijke rechten van mannen
en vrouwen en etnische minderheden minder ondersteund worden dan in vergelijkbare
landen;


constaterende dat de kennis over burgerschapsonderwijs in Nederland zeer verschillend
is naar onderwijstype;


van mening dat dit zorgelijk is en er zo mogelijk iets aan gedaan moet worden via
goed burgerschapsonderwijs, waaronder kennis van de Grondwet en met name het gelijkheidsbeginsel
van artikel 1;


verzoekt de regering, hier extra aandacht aan te besteden bij de verbetering van het
burgerschapsonderwijs,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kuzu
Van den Hul