31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 644
MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN BRUINS

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bedrag dat in het profileringsfonds van onderwijsinstellingen
beschikbaar is, is bedoeld voor zowel studenten die onvrijwillig vertraging oplopen
als voor studenten die vertraging oplopen door bijvoorbeeld een bestuursjaar;constaterende dat dit fonds door weinig van de studenten die onvrijwillig
vertraging oplopen door bijvoorbeeld een functiebeperking of mantelzorg, wordt gebruikt;


verzoekt de regering om, in overleg met de instellingen, het profileringsfonds in
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) meer bekendheid
te geven onder studenten die onvrijwillig studievertraging oplopen en ervoor te zorgen
dat studenten ook lopende het studiejaar een beroep kunnen doen op dit fonds,


en gaat over tot de orde van de dag.


Tielen
Bruins