31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 635
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hogescholen en universiteiten naar de opvatting van de Rekenkamer
300 miljoen minder geïnvesteerd hebben dan toegezegd;


constaterende dat zo'n 150.000 wo-studenten en 270.000 hbo-studenten in de jaren 2015–2017
gestart zijn met hun opleiding;


verzoekt de regering om, in het kader van de nieuwe kwaliteitsafspraken een plan op
te stellen hoe de groep studenten die de dupe zijn geworden van de instellingen waar
onvoldoende voorinvestering heeft plaatsgevonden, gecompenseerd kunnen worden en de
Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Van den Hul