31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 632
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S.

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer gerapporteerd heeft over de voorinvesteringen
in het hoger onderwijs;


spreekt uit dat conform de bevindingen van de Algemene Rekenkamer instellingen in
ieder geval 280 miljoen euro hebben «voorgeïnvesteerd», en in ieder geval 250 miljoen
euro niet;


verzoekt de regering, deze bevindingen te onderschrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.


Özdil
Van den Hul
Beertema
Futselaar