31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 631
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN ÖZDIL

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer (ARK) kritisch is over de mate waarin de
afgesproken voorinvesteringen in het hoger onderwijs zijn gerealiseerd;


van mening dat studenten zeker moeten zijn van de beloofde investeringen in de kwaliteit
van het hoger onderwijs;


overwegende dat er geen twijfel mag bestaan over de besteding van de investeringsmiddelen
voor het hoger onderwijs en over de positie van de medezeggenschap daarbij;


verzoekt de regering, een onafhankelijke «begeleidingscommissie investeringen hoger
onderwijs» in te stellen die de investeringen en de medezeggenschap hierover zorgvuldig
monitort en hier openbaar over rapporteert;


verzoekt de regering tevens, de Kamer over de invulling hiervan voor 1 oktober aanstaande
te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Özdil