31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 623
MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN BISSCHOP

Voorgesteld 19 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verengelsing van het hoger onderwijs in hoog tempo op ongecontroleerde
wijze groeit en dat het met het oog op de kwaliteit van het onderwijs niet verantwoord
is deze ontwikkeling onverminderd te laten doorgaan totdat een nieuw wettelijk kader
van kracht wordt;


verzoekt de regering handhavend op te treden indien de wettelijk vereiste noodzaak
voor het gebruik van het Engels ontbreekt, bijvoorbeeld ingeval het Engels als doel
op zich geldt, tot het moment dat de aangekondigde voorstellen van de Minister hun
weerslag hebben gekregen in wetgeving,


en gaat over tot de orde van de dag.


Beertema
Bisschop