31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 622
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 19 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het tweetalig onderwijs (tto) 30 jaar ervaring heeft met het gebruik
van Engels;


overwegende dat het tto bewezen successen heeft geboekt in taalbeleid, didactische
concepten en een kwaliteitszorgsysteem;


overwegende dat de trainingen van de tto-docenten doorgaans plaatsvinden vanuit de
lerarenopleidingen;


verzoekt de regering, de Nuffic te vragen om, in overleg met de lerarenopleidingen,
het delen van best practices tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs
te faciliteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil