31 142
Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van
de werkingsduur van die wet


Nr. 86
MOTIE VAN HET LID OZÜTOK

Voorgesteld 6 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel mensen met een beperking nog steeds niet zelfstandig kunnen deelnemen
aan het verkiezingsproces;


van mening dat iedereen die dat wil het grondwettelijk kiesrecht zelfstandig moet
kunnen uitoefenen;


verzoekt de regering om, een monitor voor de toegankelijkheid van het stemproces en
deze monitor expliciet mee te nemen in de voortgangsrapportage implementatie VN-verdrag
voor de rechten van mensen met een handicap,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok