30 139
Veteranenzorg


Nr. 197
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de erkenning, waardering en zorg voor veteranen een verantwoordelijkheid
van ons allemaal is;


verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze kabinetsbreed en/of door bijvoorbeeld
de Nederlandse defensie-industrie meer kan worden bijgedragen aan het veteranenbeleid,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens