30 139
Veteranenzorg


Nr. 196
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat schaderegelingen onnodig worden vertraagd door lange reactietijden
van de juridische afdeling van Defensie die claims van veteranen behandelt;


overwegende dat verschillende externe adviseurs worden ingeschakeld, waaronder een
commercieel adviesbureau, bij de behandeling van een schadeclaim;


constaterende dat dit tot verontrusting, boosheid en frustratie onder veteranen leidt
als gevolg van de onnodig lange verwerking;


verzoekt de regering de inhoudelijke behandeling van de schadeclaims te bespoedigen
door niet langer te werken met externe commerciële medische adviesbureaus,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Stoffer