30 139
Veteranenzorg


Nr. 194
MOTIE VAN HET LID DIKS C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het per gemeente erg verschilt in welke mate er aandacht is voor
veteranen, bijvoorbeeld als het gaat om het organiseren van activiteiten en de toegang
van veteranen tot het Wmo-loket;


verzoekt de regering in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
om de mogelijkheden in kaart te brengen voor het verbeteren van de aandacht voor veteranen
in gemeenten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Diks
Bruins Slot
Belhaj