30 139
Veteranenzorg


Nr. 193
MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat schaderegelingen erg lang kunnen duren;

constaterende dat juristen van het Ministerie van Defensie zich laten adviseren door
een extern medisch adviesbureau;


constaterende dat bij het vaststellen van een aandoening met dienstverband en het
toekennen van een Militair Invaliditeitspensioen feitelijk een aanvraag op basis van
de regeling volledige schadevergoeding al in de rede ligt;


constaterende dat medisch advies over de causaliteit van de aandoening in relatie
tot de dienstuitoefening niet nogmaals van een extern adviseur benodigd is;


verzoekt de regering, te onderzoeken in welke mate het noodzakelijk is om externe
medische adviseurs te betrekken bij het schaderegelingsproces en te onderzoeken of
dit op een andere wijze (intern) georganiseerd kan worden, en hierover de Kamer te
informeren voor november 2018,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Van den Bosch
Diks
Karabulut
Stoffer
Kerstens
Krol