30 139
Veteranenzorg


Nr. 192
MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aandacht voor moral injury belangrijk is, omdat het recht doet aan
de ervaringen die veteranen tijdens uitzendingen opdoen en dialoog mogelijk maakt
tussen veteranen onderling en de samenleving;


constaterende dat aandacht voor moral injury de veteranen die niet medisch gediagnosticeerd
zijn erkenning geeft door over hun ervaringen te praten;


overwegende dat aandacht en onderzoek naar moral injury de proactieve houding en effectiviteit
van de zorg voor veteranen positief bevordert;


verzoekt de regering om, onderzoek naar moral injury te stimuleren en moral injury
een vast onderdeel van het curriculum van opleidingen van de Nederlandse Defensie
Academie te laten gelden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Van den Bosch
Karabulut
Stoffer
Kerstens
Krol