30 139
Veteranenzorg


Nr. 191
MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) stelt dat
de ingewikkelde en langlopende procedure voor materiële zorg vaak een negatief effect
hebben op het welbevinden van een veteraan;


constaterende dat het RZO aanbeveelt om de aanpak en doorlooptijd van (beoordelings)procedures
beter te laten aansluiten bij het rechtvaardigheidsgevoel van de veteraan;


constaterende dat de Minister aangeeft te streven om de aanbevelingen over te nemen
van het RZO en het voorzieningenstelsel te herzien;


overwegende dat de herziening van het voorzieningenstelsel enige jaren kan duren en
dat dit onwenselijk is;


verzoekt de regering, spoed te betrachten bij het afhandelen van het aanpassen van
het voorzieningenstelsel en maximaal gebruik te maken van de voorlopige voorziening
wanneer veteranen in afwachting zijn van een definitieve toekenning,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Van den Bosch
Diks
Kerstens
Krol