30 139 Veteranenzorg


Nr. 190 HERDRUK1

MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende tenuevoorschriften gelden bij de verschillende krijgsmachtdelen
en veteranen niet hun militair uniform mogen dragen tijdens veteranenevenementen,
tenzij ze langer dan vijftien jaar in dienst zijn geweest;


verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om het dragen van een militair
uniform door niet actief dienende veteranen tijdens veteranenevenementen mogelijk
te maken en bestaande regelingen daarvoor aan te passen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Bruins Slot
Diks
Van den Bosch
Karabulut
Stoffer
Kerstens
Emiel van Dijk
KrolX Noot
1I.v.m. grammaticale aanpassingen