30 139
Veteranenzorg


Nr. 189
MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Veteranenombudsman aangeeft dat de huidige ondersteuning van
inloophuizen voor veteranen het lastig maakt om toekomstgericht te werken en dat de
financiering van de inloophuizen vanaf 2019 onder druk staat;


van mening dat de inloophuizen voor veteranen van grote meerwaarde zijn, omdat de
huizen een laagdrempelige en aanvullende voorziening voor veteranen zijn;


verzoekt de regering om, in overleg met betrokken organisaties zoals de samenwerkende
veteranenontmoetingscentra, het vfonds, het Veteraneninstituut en betrokken gemeenten
te werken aan een passende ondersteuning van de inloophuizen voor komende jaren en
de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bruins Slot
Kerstens