30 139
Veteranenzorg


Nr. 188
MOTIE VAN HET LID VAN DEN BOSCH C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een Nationaal Fonds Ereschuld heeft opgericht, dat volledig
vanuit de begroting van het Ministerie van Defensie wordt gefinancierd;


overwegende dat een eervolle behandeling van veteranen en het garanderen van goede
(na)zorg voor veteranen niet alleen de overheid, maar de gehele samenleving aangaat;


constaterende dat het veteranenbeleid van deze regering erop is gericht om de maatschappelijke
waardering voor de prestaties van veteranen te stimuleren;


overwegende dat de maatschappelijke betrokkenheid van zowel bedrijven als particulieren
vergroot kan worden door hun de mogelijkheid te bieden via dit fonds eveneens bij
te dragen aan de zorg voor onze veteranen, bijvoorbeeld door een veteraan bij wijze
van spreken te «adopteren»;


verzoekt de regering, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de financiering
van het Nationaal Fonds Ereschuld ook open te stellen voor derden om additioneel in
te investeren, opdat dit een écht nationaal fonds kan worden, en de Kamer hier voor
de behandeling van de Defensiebegroting 2019 over te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Bosch
Belhaj
Stoffer