30 139
Veteranenzorg


Nr. 187
MOTIE VAN HET LID VAN DEN BOSCH C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel veteranen met een behoefte aan zorg nog vaak van het kastje
naar de muur worden gestuurd en de zorgplicht in de praktijk te vaak pas reactief
wordt ingevuld;


overwegende dat een hoop ergernis en verdriet kan worden voorkomen door bij klachten
uit te gaan van een verband met dienstverrichtingen in het verleden;


tevens overwegende dat een meer proactieve benadering in de richting van veteranen
noodzakelijk is voor het tijdig kunnen bieden van adequate zorg;


verzoekt de regering, met concrete voorstellen te komen om de in de Veteranenwet vastgelegde
zorgplicht volledig in de praktijk te brengen en de Kamer hier binnen een jaar over
te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Bosch
Belhaj
Stoffer
Diks
Kerstens