30 012
Leven Lang Leren


Nr. 88
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het in het kader van een leven lang leren belangrijk is om zijinstromers
beter te faciliteren en dat er vooral in de zorg en in het onderwijs dringend behoefte
is aan zijinstromers;


tevens overwegende dat steeds meer organisaties in samenwerking met roc's opleidingstrajecten
op maat aanbieden, maar bij de uitvoering, financiering en werving onder zijinstromers
aanlopen tegen wettelijke bepalingen die voorschrijven dat een mbo-opleiding altijd
drie jaren zou moeten duren, terwijl voor zijinstromers vanwege hun expertise en ervaring
een kortere opleiding veelal voldoende is en deze lange studieduur ook vaak zijinstromers
afschrikt;


voorts overwegende dat het kabinet voornemens is te komen tot flexibilisering in het
mbo;verzoekt het kabinet:


1. voor specifieke doelgroepen die al relevante expertise en werkervaring bezitten, artikel
7.2.4a, lid C en lid D van de Wet op educatie en beroepsonderwijs, voor zover nodig,
dusdanig aan te passen dat respectievelijk vakopleidingen korter dan twee studiejaren
(lid C) en middenkaderopleidingen korter dan drie studiejaren (lid D) mogelijk worden
gemaakt;2. de Kamer hierover te informeren voor het komende zomerreces,

en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Wiersma