30 012
Leven Lang Leren


Nr. 87
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkende alleenstaande ouders nu moeilijk of niet kunnen om- of
bijscholen door voorwaarden voor omscholing en praktijkleren en door risico's in de
inkomenssfeer;


van mening dat het principe van een leven lang leren voor iedereen toegankelijk moet
zijn;


roept de regering op, zich in te zetten, een leven lang leren voor iedereen mogelijk
te maken op een wijze zodat ook genoemde werkende alleenstaande ouders zeker zijn
van scholingsmogelijkheden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul