29 628
Politie


Nr. 794
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN VAN DAM

Voorgesteld 4 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat politiewerk politiemedewerkers confronteert met ingrijpende situaties
en daaruit voortvloeiende zingevingsvraagstukken en morele dilemma's, identiteitsvragen
en levensvragen;


constaterende dat diverse onderzoeken, zoals het onderzoek «Onder je pet praten» en
het onderzoek «ZIN in politiewerk» de wenselijkheid van professionele geestelijke
verzorging bij de politie hebben aangetoond;


verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid de Kamer
te informeren over vorm, inrichting en capaciteit van een structurele professionele
voorziening op het terrein van geestelijke verzorging binnen de politie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Graaf
Van Dam