29 628
Politie


Nr. 793
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN DIKS

Voorgesteld 4 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het politiekorps maatregelen heeft genomen om psychosociale problemen
zoals PTSS eerder te herkennen en beter bespreekbaar te maken, waaronder trainingen
voor medewerkers en leidinggevenden;


constaterende dat een van de aanbevelingen uit de Blauwdruk mentale zorglijn van professor
Gersons erop ziet om het thuisfront veel meer bij de organisatie te betrekken en daarbij
te leren van Defensie;


van mening dat door ook het thuisfront te betrekken in de campagne, mentale weerbaarheid
en psychische problemen onderwerpen zijn die politiemensen aan de «keukentafel» kunnen
bespreken;


verzoekt de regering, naar voorbeeld van Defensie het thuisfront te betrekken bij
het versterken van de mentale weerbaarheid van politiemensen, de preventie en het
vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van psychosociale problemen zoals PTSS,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Graaf
Diks