29 544
Arbeidsmarktbeleid


Nr. 820
MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het handhaven van de kostendelersnorm onder meer in AIO, IOAW en Anw
haaks staat op het streven naar een participatiemaatschappij, langer zelfstandig wonen,
en mantelzorg;


roept de regering op, de kostendelersnorm af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk