29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 177
MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN ÖZDIL

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Europees verband is afgesproken om in 2020 2,5% van het bruto
binnenlands product (bbp) te besteden aan R&D;


constaterende dat dit percentage alleen maar zal dalen richting 2020;

constaterende dat Nederlandse bedrijven fors minder investeren in R&D dan in onze
Europese buurlanden;


verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de bijdrage van het bedrijfsleven
kan worden vergroot,


en gaat over tot de orde van de dag.


Tielen
Özdil