29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 176
MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S.

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er altijd plek moet zijn voor het vrije woord in de wetenschap, gedreven
door nieuwsgierigheid en waarheidsvinding;


van mening dat de vrije wetenschap nooit gehinderd mag worden door verschillen in
morele of politieke meningen;


constaterende dat er voorbeelden zijn van controversiële sprekers en open debatten
waar geen ruimte voor bleek aan universiteiten;


van mening dat het beschermen en verbeteren van het vrije woord in de wetenschap continu
onderhoud, debat en verkenning nodig heeft;


verzoekt de regering, universiteiten en kennisinstituten op te roepen aandacht te
houden voor het voorkomen en terugdringen van zelfcensuur en beperking van diversiteit
van perspectieven in de wetenschap,


en gaat over tot de orde van de dag.


Tielen
Van der Molen
Özdil