29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 175
MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat extra publiek geld geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk onderzoek;

overwegende dat verwacht mag worden dat met deze publieke investeringen nieuwe vindingen
en innovaties gerealiseerd zullen worden;


overwegende dat patenten voor universiteiten en onderzoeksinstituten een belangrijke
bron van private financiering kunnen zijn;


verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze universiteiten en onderzoeksinstituten
maximaal ondersteund en gefaciliteerd kunnen worden bij het verwerven, onderhouden
en benutten van patenten en de Kamer daarvoor nog dit jaar te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen