29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 173
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wanneer het
gaat om onafhankelijke wetenschap het advies geeft om universiteiten en hun opdrachtgevers
een verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid te laten onderschrijven;


van mening dat de onafhankelijkheid en wetenschappelijkheid van Nederlandse publiek
gefinancierde instellingen gegarandeerd moet worden;


verzoekt de regering, hetzij door bindende afspraken met universiteiten en hogescholen,
hetzij met wetgeving, het algemeen gebruik van de verklaring van wetenschappelijke
onafhankelijkheid bij onderzoeksopdrachten te bewerkstelligen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar