29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 172
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN TIELEN

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer later dit jaar de wetenschapsbrief ontvangt en hierin onder
andere de criteria voor toekenning van middelen met betrekking tot de Nationale Wetenschapsagenda
verder worden uitgewerkt;


constaterende dat veel nieuwe technologische ontwikkelingen ook maatschappelijke vraagstukken
opleveren;


constaterende dat de Minister heeft aangegeven, zonder verdere onderbouwing of invulling,
het criterium «diversiteit» te willen hanteren bij de toekenning van middelen;


verzoekt de Minister om, in de wetenschapsbrief terug te koppelen hoe zij bevordert
dat binnen het deel «bèta techniek» er ruimte is voor onderzoek rond «techniek en
maatschappij» (deel van de Nationale Wetenschapsagenda) en dat de Minister in de wetenschapsbrief nader uiteen zet hoe zij denkt het
criterium «diversiteit» bij de toekenning van wetenschapsmiddelen toe te (laten) passen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Tielen