29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 171
MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S.

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister een visie rondom praktijkgericht onderzoek uitwerkt
en daar de Kamer over zal informeren;


constaterende dat publiek-private samenwerking belangrijk is, al helemaal voor het
praktijkgericht onderzoek door hogescholen;


constaterende dat het mkb veel baat kan hebben bij een goede kennisdeling;

verzoekt de Minister om, in haar visie rondom praktijkgericht onderzoek het mkb en
kennisdeling met het mkb expliciet op te nemen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Amhaouch
Bruins