29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 169
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat NWO met ingang van komende aanvraagrondes voor Veni- en Vidi-financiering
kandidaten gaat vragen om een inbeddingsgarantie;


overwegende dat daarmee onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling
aanvragen voor Veni en Vidi kunnen indienen;


verzoekt de regering, de inbeddingsgarantie zo in te richten dat de wetenschappelijke
vrijheid en onafhankelijkheid van onderzoekers ten opzichte van hun beoogde onderzoeksinstelling
gewaarborgd blijft,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil