29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 168
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kwantumtechnologie en biotechnologie fundamenten zijn van de hightecheconomie;

overwegende dat Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen wereldwijd leidend
zijn op deze gebieden;


overwegende dat de sector waarschuwt dat Nederland die voorsprong dreigt kwijt te
raken aan de Verenigde Staten en China;


overwegende dat het regeerakkoord een sterkere focus van het topsectorenbeleid bepleit
op de economische kansen die kwantum te bieden heeft;


verzoekt de regering om, op het gebied van kwantum- en biotechnologie een verbinding
aan te brengen tussen de Nationale Wetenschapsagenda en het topsectorenbeleid,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil