29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 167
MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de «open competitie» of «vrije competitie» in de tweede geldstroom
een goed instrument is om bij wetenschapsfinanciering tot scherpe keuzes te komen
op basis van (met name) wetenschappelijke kwaliteit;


constaterende dat de vrije competitie onder wetenschappers altijd een zeer gewaardeerd
en geaccepteerd instrument is geweest;


constaterende dat in sommige wetenschapsdomeinen de vrije competitie als instrument
in het verleden geheel was wegbezuinigd;


constaterende dat in een wetenschapsdomein als de humaniora de vernieuwingsimpuls
welhaast nog de enige manier is om een aio-positie te financieren;


constaterende dat in het regeerakkoord staat «De vrije competitie blijft in stand»;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de vrije competitie een herwaardering
kan krijgen en hoe ook in de toekomst voldoende ruimte kan worden gegeven aan de financiering
van vrij en ongebonden onderzoek in alle wetenschappelijke disciplines;


verzoekt de regering voorts, te laten onderzoeken, bijvoorbeeld door het Rathenau
Instituut, wat de optimale verhouding is in omvang tussen instroom (talentprogramma's,
vernieuwingsimpuls) en vrije competitie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bruins
Özdil
Van der Molen