9 338
Wetenschapsbudget


Nr. 166
MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geld voor een sectorplan SSH is gereserveerd in de plannen van
dit kabinet;


constaterende dat aan de Nederlandse universiteiten de sociale wetenschappen in financiële
omvang vele malen groter is dan de geesteswetenschappen;


constaterende dat sommige richtingen, zoals theologie en religiewetenschappen en taal-
en letterkunde, van hoge kwaliteit zijn maar een kwetsbare omvang hebben;


van mening dat bij sectorplannen scherpe keuzes nodig zijn en dat investeren nodig
is daar waar de nood het hoogst is;


verzoekt de Minister, het komende sectorplan SSH met name te toetsen op voldoende
aandacht en ondersteuning voor de geesteswetenschappen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bruins
Özdil
Futselaar
Van der Molen