28 750
Gemeentelijke herindeling


Nr. 71
MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 18 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er signalen zijn dat de opkomst voor gemeenteraadsverkiezingen lager
wordt ná herindeling vergeleken met de opkomst vóór de herindeling;


verzoekt de regering om een historisch overzicht met opkomstpercentages bij gemeenteraadsverkiezingen,
vóór en ná de samenvoeging,


en gaat over tot de orde van de dag.

Krol