28 286
Dierenwelzijn


Nr. 1087
MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 22 van de Meststoffenwet toestaat dat bij varkens- en pluimveebedrijven
15% meer dieren gehouden mogen worden dan het bedrijf heeft aan dierrechten;


overwegende dat dit zorgt voor onduidelijkheid over de exacte aantallen dieren;

overwegende dat het aantal dieren in Nederland hierdoor structureel 15% hoger kan
zijn dan het aantal dierrechten toelaat;


verzoekt de regering, deze bepaling uit de Meststoffenwet te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg