28 286
Dierenwelzijn


Nr. 1086
MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gegevens in de veehouderij op verschillende wijzen en in verschillende
systemen worden ingevoerd, zoals de aantallen dieren die aanwezig zijn op een veebedrijf,
de productierechten waarover een veehouder beschikt, de sterfte van dieren in de stallen
en de export van dieren naar het buitenland;


constaterende dat deze werkwijze veel ruimte laat voor overtredingen en toezicht bemoeilijkt;

verzoekt de regering, te komen met een voorstel voor een eenduidige, centrale registratie
van dieraantallen voor alle diersoorten en dit aan de Kamer te sturen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg