27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 669
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 5 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat transparantie over burgerslachtoffers tot op heden ontoereikend
is;


overwegende dat coalitiepartners zoals de VS en Australië wel rapporteren over het
aantal burgerslachtoffers door luchtaanvallen;


verzoekt de regering, om maximale transparantie te betrachten over burgerslachtoffers
bij luchtaanvallen door de Kamer te informeren over data en locaties van luchtaanvallen,
met inachtneming van de veiligheid van militairen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj