27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 668
MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN VOORDEWIND

Voorgesteld 5 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er minimaal 74 burgerslachtoffers te betreuren zijn als direct gevolg
van Nederlandse wapeninzet;


verzoekt de regering, om binnen de begroting van Defensie middelen vrij te maken voor
vrijwillige schadevergoeding richting de nabestaanden en de gemeenschappen in kwestie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Voordewind