27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 667
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 5 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voormalige Minister van Defensie de Kamer meerdere malen bewust
onjuist heeft geïnformeerd inzake de burgerslachtoffers die zijn gevallen bij het
Nederlandse militaire optreden in Irak;


constaterende dat dit voor veel leed heeft gezorgd bij de nabestaanden en dat het
handelen van de voormalige Minister van Defensie indruist tegen het recht op informatie
van de Kamer;


constaterende dat de voormalige Minister van Defensie op dit moment een functie bekleedt
bij de Verenigde Naties in nota bene Irak;


van mening dat deze functie niet verenigbaar is met het handelen van de voormalige
Minister van Defensie ten tijde van haar ministerschap;


verzoekt de regering, om er bij de Verenigde Naties op aan te dringen dat de voormalige
Minister van Defensie wordt ontheven uit haar huidige functie,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk