27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 665
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pas na berichtgeving hierover in de media Nederland erkent verantwoordelijk
te zijn voor een luchtaanval waarbij tientallen burgers zijn gedood;


constaterende dat het beleid van de regering is om niet of nauwelijks informatie te
delen over burgerslachtoffers tijdens missies;


van mening dat in een democratie de volksvertegenwoordiging op de hoogte dient te
zijn over de gevolgen van wapeninzet tijdens missies, ook als dit slecht nieuws is;


van mening dat de Kamer veel eerder geïnformeerd had kunnen en moeten worden over
de gevolgen van luchtaanvallen in Irak en Syrië;


veroordeelt dit beleid en roept de regering op in de toekomst veel transparanter te
zijn over burgerslachtoffers als gevolg van wapeninzet, juist ook tijdens missies,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut